Procesbegeleiding

Geef je proces, je vergadering of teamdag vorm en vaart.

Het is vaak wenselijk, maar niet eenvoudig, om met een groep via dialoog tot een gedeeld inzicht en overzicht te komen. Om een gezamenlijk toekomstbeeld te vormen, samen plannen te maken, knopen door te hakken en een beslissing te nemen waarin alle partijen zich kunnen vinden of waarmee ze ten minste kunnen leven.

Wij organiseren en begeleiden zinvolle ontmoetingen voor kleine en grote groepen. 

 

 

Facilitatie en moderatie van bijeenkomsten

Een IAF gecertificeerde facilitator begeleidt het groepsproces en houdt de dialoog in stand, ook als de gemoederen verhit zijn. De facilitator stimuleert de creativiteit van de groep en brengt vervolgens focus en structuur aan. Ook kunnen wij voor sprekers zorgen over het onderwerp van de bijeenkomst. Het resultaat: een gedeeld beeld, een gezamenlijk doel, een breed gedragen besluit, een praktisch plan, of een organisatie die met de ideeën aan de slag gaat.
 

Dagvoorzitterschap voor een soepel verlopende bijeenkomst

Op zoek naar iemand die je bijeenkomst in goede banen leidt? Praat ons bij over het onderwerp en het doel van de bijeenkomst, en onze dagvoorzitter leidt deze op professionele wijze. Het resultaat: een soepel verlopende ontmoeting met focus en structuur, en aandacht voor alle belanghebbenden.
 

Waar vinden de bijeenkomsten plaats?

Onze dagvoorzitter komt naar de locatie van jouw keuze. Schakel je ons in voor facilitatie en moderatie? Dan denken wij graag mee over een passende plaats die met het thema te maken heeft, ruimte voor creativiteit biedt, of juist focus brengt. Dat kan bijvoorbeeld in de natuur zijn, in een duinpan of op de hei, bij een rangeerterrein of een haven, in een oud kasteel, op een campus, aan boord van een boot of in een winkelcentrum. De locatie inspireert en stimuleert de discussie.