Teamontwikkeling

Benut de kracht van verschillen.

Een groep mensen vormt niet automatisch een team – zelf niet als het gemeenschappelijke doel helder is en iedereen de beste intenties heeft. In het OntwikkelingsAtelier smeed je een hecht team dat met plezier samenwerkt en de kracht van verschillen benut.

Smeed een hecht team

Richt je een compleet nieuw team op en wil je daarmee een goede start maken? Merk je dat de samenwerking in je bestaande team tekortschiet, of zijn er veel conflicten? In het OntwikkelingsAtelier helpen we je graag om een hecht team te smeden. Thema’s die daarbij aan de orde komen, zijn:
- de bedoeling van je team (het ‘waartoe’)
  en hoe je team bijdraagt of zou moeten bijdragen aan de organisatiedoelen (het ‘hoe’);
- de visie en missie van het team;
- hoe je als team de rollen verdeelt en de kernkwaliteiten van alle teamleden benut;
- leidinggeven en leiding ontvangen;
- hoe je teamleden de ruimte geeft en hoe zijzelf de ruimte kunnen nemen;
- hoe een team tot besluiten komt;
- het krachtenveld waarin het team werkt;
- de (zelf)organisatie van een team;
- hoe je als team communiceert binnen en buiten vergaderingen;
- gedrag en effecten van gedrag.
Het resultaat: een hecht team dat met plezier samenwerkt en de kracht van verschillen benut, en daarmee waarde toevoegt aan de organisatie.

Welke werkvormen gebruiken we voor teamontwikkeling?

Voor elk teamvraagstuk ontwerpen wij een aanpak op maat. Er zijn allerlei beproefde modellen en methoden die we kunnen inzetten, zoals de negen teamrollen van Belbin en het kernkwadrant van Ofman. Het krachtenveld en onderlinge verhoudingen onderzoeken en adresseren kan bijvoorbeeld met een opstelling. Oefenen met en verdiepen van (communicatieve) vaardigheden kan in een rollenspel. Zijn er stagnaties of terugkerende conflicten? Dan onderzoeken we de oorzaken daarvan door groepsopstellingen te maken om relaties tussen personen te verduidelijken. Nieuwe en onorthodoxe werkvormen kunnen eveneens effectief zijn, zoals verrassende activiteiten waarbij teamleden moeten samenwerken om hun doel te bereiken.

YouTube filmpje van teamwerk Dutch Boosting Group

 

Waar werken we aan teamontwikkeling?

We kiezen een locatie die het best past bij de ontwikkeling van jouw team. Dat kan bij ons, in ons eigen atelier en de bijzondere zalen in het Kunstcentrum Haagweg 4. Maar als dat beter past, organiseren we in overleg een werkplek in een boerderij, in een klooster, in de bossen, op de hei of aan het strand.